Master plan and feasibility study for the public port

of Komárno

 

kód projektu: 2015-SK-TM-0116-S

 

Na stiahnutie:

ministerstvo_dopravy_a_výstavby_logo.png
Aquatis logo transparent png.png

Kto je kto v projekte Master Plana štúdia realizovateľnosti vo verejnom prístave Komárno:

Verejné prístavy, a.s. – implementačný subjekt:

Aquatis, a.s., Praha – dodávateľ odborných štúdií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - príjemca finančnej pomoci EÚ 

Prezentácie z predstavenie Master Planu a štúdie realizovateľnosti pre verejný prístav Komárno:

Verejné prístavy - kliknite SEM

Aquatis, a.s. - kliknite SEM

MAHART - kliknite SEM

Verejný prístav

 

Verejným prístavom je vymedzené územie vrátane vodnej časti, stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prekladanie, skladovanie, opracovanie a dopravu tovarov, naloďovanie a vyloďovanie cestujúcich a ochranu plavidiel pri prechode ľadochodov a povodňových prietokov, ako aj na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkou plavidiel a ich opravou, rekonštrukciou alebo stavbou.

Verejný prístav Komárno zabezpečuje nákladnú, ako aj osobnú lodnú dopravu. 

Master Plan Komárno Joint Working Group Meeting 2018

 

6. september 2018, Komárno

Komárno nákladný prístav mapa pohľad zho