Master plan and feasibility study for the public port of Komárno  kód projektu: 2015-SK-TM-0116-S

 

Master plan and feasibility study for the public port

of Komárno

 

kód projektu: 2015-SK-TM-0116-S

 

Na stiahnutie:

ministerstvo_dopravy_a_výstavby_logo.png
Aquatis logo transparent png.png

Kto je kto v projekte Master Plana štúdia realizovateľnosti vo verejnom prístave Komárno:

Verejné prístavy, a.s. – implementačný subjekt:

Aquatis, a.s., Praha – dodávateľ odborných štúdií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - príjemca finančnej pomoci EÚ 

Prezentácie z predstavenie Master Planu a štúdie realizovateľnosti pre verejný prístav Komárno:

Verejné prístavy - kliknite SEM

Aquatis, a.s. - kliknite SEM

MAHART - kliknite SEM

Verejný prístav

 

Verejným prístavom je vymedzené územie vrátane vodnej časti, stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prekladanie, skladovanie, opracovanie a dopravu tovarov, naloďovanie a vyloďovanie cestujúcich a ochranu plavidiel pri prechode ľadochodov a povodňových prietokov, ako aj na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkou plavidiel a ich opravou, rekonštrukciou alebo stavbou.

Verejný prístav Komárno zabezpečuje nákladnú, ako aj osobnú lodnú dopravu. 

Master Plan Komárno Joint Working Group Meeting 2018

 

6. september 2018, Komárno

© 2017-2021, Verejné prístavy, a.s.