top of page

Terminál intermodálnej prepravy vo verejnom prístave Bratislava

Umiestnenie projektu Verejný terminál intermodálnej prepravy VTIP je na pozemkoch spoločnosti Verejné prístavy, a.s. v blízkosti bazéna Pálenisko. Realizácia projektu bola pozastavená

z dôvodu nedovolenej štátnej pomoci, nakoľko zdrojom pre financovanie mali byť verejné zdroje (zdroje EÚ a štátneho rozpočtu).

Predmetom projektu je vybudovanie technickej infraštruktúry intermodálnej prepravy, ktorá bude spĺňať parametre dohody AGTC1 a dohody AGC2 , tzn. preklad medzi troma módmi dopravy – cesta, železnica a voda. Terminál je navrhnutý tak, aby postačoval tranzitnej preprave z Ázie do Európy a naopak (potenciál trhu odhadovaný na 55 000 IPJ3 /rok), ako aj regionálnej logistickej sieti (hodnota potenciálu trhu cca 270 000 IPJ/rok).

 

V prípade vybudovania terminálu podľa tohto návrhu by mal byť terminál schopný po spustení do prevádzky, vykazovať požadovaný výkon 105 000 IPJ/rok. Tento výkon nebude okamžitý ihneď po spustení terminálu, ale bude narastať počas niekoľkých rokov, v závislosti od rozvoja intermodálnej prepravy v rámci SR.

bottom of page