top of page

Rozvoj verejného prístavu Štúrovo

Projekt rieši inštaláciu plávajúcich pontónov

s multifunkčným využitím a modernizáciu nábrežia pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. Prínos spočíva vo zvýšení kapacity pristávania kajutových lodí

a malých plavidiel, v rozšírení možností využitia prístavu o športovo - rekreačnú činnosť, ako aj možností vytvorenia miesta pre kultúrne

a spoločenské akcie. Spolu so zvýšením úrovne poskytovania služieb prostredníctvom výstavby navrhnutej infraštruktúry a skultúrnením prostredia je očakávaný pozitívny dopad na využívanie prístavu.

V zmysle spracovanej architektonickej štúdie sa počíta s vybudovaním modernej mestskej promenády, zahŕňajúcej viacero reštaurácií, predajných stánkov, vináreň, zmrzlináreň, vyhliadkové mólo a vyhliadkovú vežu. Revitalizované nábrežie bude poskytovať flexibilný zhromaždovací priestor námestia, slúžiaci pre parkovanie, alebo pre koncertné či divadelné aktivity.

bottom of page