top of page

Obstarávanie

Služby projektanta pre potreby spoločnosti VP, a.s.

01.3.2018 – Výzva na predkladanie ponúk
01.3.2018 – Prílohy v editovateľnej forme

 

Dodávka hardvérového a softvérového vybavenia pre nový server

22.2.2018 – Výzva na predkladanie ponúk
22.2.2018 – Prílohy v editovateľnej forme

 

Kosenie a odstraňovanie náletových drevín v areáli spoločnosti Verejné prístavy, a. s.

15.11.2017 – Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii

 

Vypracovanie znaleckých a odborných posudkov

26.6.2017 – Oznámenie o vyhlásení obstarávania

26.6.2017 – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Nákup licencií Office 365 Enterprise E3

26.6.2017 – Oznámenie o vyhlásení obstarávania

26.6.2017 – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Práca geodeta v katastrálnych územiach v Bratislave, Komárne, Štúrove a okolí

6.6.2017 – Oznámenie o vyhlásení obstarávania 

6.6.2017 – Výzva na predloženie cenovej ponuky 

bottom of page