© 2017-2019, Verejné prístavy, a.s.

Prístavné polohy na prenájom vo verejnom prístave Štúrovo:

 

Aktuálne nie sú k dspozícii na prenájom žiadne prístavné polohy.