top of page

Pozemky na prenájom v Štúrovo:

Ponúkame Vám na prenájom parcely registra C KN č. 539 a časť parcely č. 518/1 v k. ú. Štúrovo, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nábrežia Dunaja.

Pre získanie bližších informácii o cenách a dostupnosti nás prosím kontaktujte zaslaním správy na e-mailovú adresu: sprava@vpas.sk

bottom of page