Prístavné služby

Obchodná verejná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 5

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29449/summary

 

Obchodná verejná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 7

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29452/summary

 

Obchodná verejná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 24

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29454/summary

 

Obchodná verejná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 28

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29457/summary

 

Obchodná verejná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 29

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29459/summary

 

Obchodná verejná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 30

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29463/summary