top of page

Prístavné služby

Obchodná verejná súťaž: 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 29

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/48417/summary

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 2

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47601/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 3

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47603/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 4

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47604/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 7

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47605/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 8

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47606/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 28

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47608/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 30

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47609/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 1

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47611/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 4

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47615/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47616/summary

 

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 6

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47617/summary

 • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 31

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47074/summary

bottom of page