Prístavné služby

Verejná obchodná súťaž PP-2016-010
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejných prístavov na prístavnú polohu OPBA 21.
 

Verejná obchodná súťaž PP-2016-001
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Bratislava na prístavnú polohu OPBA 3.
 

Verejná obchodná súťaž PP-2016-002
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Štúrovo na prístavnú polohu OPŠT 1.
 

Verejná obchodná súťaž PP-2016-003
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Komárne na prístavnú polohu OPKN 23.
 

Verejná obchodná súťaž PP-2016-005
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Štúrovo na prístavnú polohu OPŠT 3.
 

Verejná obchodná súťaž PP-2016-004
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Bratislava na prístavnú polohu OPBA 14.
 

Verejná obchodná súťaž PP-014-2015
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Bratislava na prístavnú polohu OPBA 30.