top of page

Prístavné služby

Obchodná verejná súťaž: 

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 6

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41185/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41184/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 4

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41183/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 2

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41177/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 8

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41341/summary

 

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 28

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41339/summary

 

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 30

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41338/summary

 

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 31

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41337/summary

bottom of page