top of page

Prístavné služby

Obchodná verejná súťaž: 

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 2

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33365/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 5

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33369/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 7

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33370/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 14

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33372/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 28

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33373/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 29

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33375/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 30

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33376/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 4

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33379/summary

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33381/summary

bottom of page