top of page

VEREJNÉ SÚŤAŽE: PRENÁJOM ČASTI POZEMKOV

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., vyhlasuje obchodné verejné súťaže na prenájom časti pozemkov

vo verejnom prístave Bratislava:Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13517/summary


Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13518/summary


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page