top of page

UPOZORNENIE: MASTER PLAN BA - OBMEDZENÁ KAPACITA PREROKOVANIA

Vzhľadom na aktuálne opatrenia súvisiace s ochranou pred COVID-19 si Vás dovoľujeme upozorniť na obmedzenú kapacitu verejného prerokovania „Stratégie rozvoja verejného prístavu Bratislava - Fáza II -verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ plánovaného na piatok 4.6.2021.

Verejné prerokovanie bude k dispozícii aj online spolu s možnosťou klásť otázky na:

Dovoľujeme si Vás preto vyzvať na uprednostnenie online prítomnosti pred fyzickou. V prípade prekročenia kapacity miestnosti nebude účasť umožnená. Zároveň upozorňujeme, že parkovanie pre účastníkov nie je zabezpečené. Ďakujeme za porozumenie.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page