top of page

TalkNET: ÚSPEŠNÁ ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

Viac ako 130 účastníkov spomedzi predstaviteľov inštitúcií, zúčastnených strán a odborníkov

v oblasti dopravy a logistiky sa dnes zúčastnilo online záverečnej medzinárodnej konferencie TalkNET, ktorú podporil North Adriatic Sea Port Authority - Ports of Venice and Chioggia, Italy (Úrad pre prístavy v Severnom Jadranskom mori – Benátky a Chioggia, Taliansko).

Na konferencii sa zúčastnilo 13 medzinárodných rečníkov a jeho cieľom bolo ďalšie prediskutovanie budúcnosti dopravy a logistiky v strednej Európe, pričom sa využili poznatky

a výsledky projektu TalkNET.


Za 3 roky bolo vypracovaných viac ako 40 štúdií, 5 znalostných nástrojov, 9 akčných plánov, 11 pilotných akcií a 2 vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať kompetencie schopné podporovať udržateľné investície do optimalizácie multimodálnych uzlov a ekologických inovácií. Relevantné výsledky sa dosiahli aj vďaka nadnárodnému prístupu a silnému zapojeniu zainteresovaných strán zabezpečujúcich významný vplyv, ktorý prispeje k riešeniu otázky trvalo udržateľnej nákladnej dopravy v strednej Európe v rámci Európskej dohody o ekologickom obchode.

Hlavný prejav konferencie predniesol Michele Acciaro, docent námornej logistiky na Kühne Logistics University (Hamburg, Nemecko): o pokroku, výzvach a politických opatreniach pre udržateľné globálne dodávateľské reťazce v Európe. V dvoch rozhovoroch živo diskutovali medzinárodní rečníci o súčasnom stave ekologicky inovatívnych riešení v oblasti dopravy vrátane trhu s LNG a udržateľných spôsobov presunu nákladnej dopravy z cestnej na železničnú dopravu, pričom implementovali multimodálne riešenia.

„Spoločnosť Verejné prístavy, a.s., ako projektový partner TalkNET, hodnotí svoju účasť na tomto programe vysoko pozitívne. Jeho výsledky pomôžu v budúcom rozvoji vnútrozemských prístavov

so zreteľom na efektivitu a ekologickosť,“ skonštatoval Mgr. Igor Barna, projektový manažér spoločnosti Verejné prístavy.

TalkNET – je sieť zainteresovaných strán v oblasti dopravy a logistiky ako projekt spolupráce pre multimodálnu ekologickú nákladnú dopravu v strednej Európe, do ktorej bolo zapojených 15 partnerov spomedzi prístavov, intermodálnej cestnej dopravy a železničných operátorov, nákladných logistických spoločností a regionálnych orgánov z 8 rôznych európskych krajín.

Cieľom programu TalkNET, ktorý bol spolufinancovaný z programu EÚ INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 s celkovým rozpočtom 2,5 milióna EUR, bolo posilnenie efektívnosti logistických uzlov, ich prepojenia so zázemím a súvisiace logistické služby, ako aj nasadenie, alternatívne palivá a energeticky účinné riešenia schopné dosiahnuť nízkouhlíkové ciele EÚ.

Projekt TalkNET na webe sociálnych sieťach:

Facebook (@TalkNETproject)

Twitter (@TalkNETproject)

LinkedIn (@TalkNETproject)

YouTube (@TalkNET Project)


Comments


bottom of page