top of page

SANKČNÉ NARIADENIA RADY EÚ

dovoľujeme si Vás touto cestou oboznámiť s aktuálnym konsolidovaným znením sankčných nariadení Rady EÚ

· č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (verzia z 13.4.2022): EUR-Lex - 02014R0833-20220413 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

· č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (verzia z 21.4.2022): EUR-Lex - 02014R0269-20220421 - EN - EUR-Lex (europa.eu)


V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie obidvoch nariadení. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zodpovedný prístup a v prípade, že zistíte porušenie sankčných nariadení, tak nás bezodkladne o tom informujte.Comentarios


bottom of page