top of page

Od 1.5.2020: SADZOBNÍK VYBERANIA ÚHRAD ZA POUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRÍSTAVOV NA VODNÝCH CESTÁCH SR

Updated: Jun 9, 2020


aktualizácia Sadzobníka vyberania úhrad
Download • 345KB

bottom of page