top of page

NOVÉ ŠTANDARDIZOVANÉ FORMULÁRE DAVID

Updated: May 14, 2021


  • pri príchode alebo odchode z vymedzeného územia verejného prístavu SR

  • for English see below

Za účelom harmonizácie formulárov používaných v podunajských štátoch pri ohlasovacej povinnosti

sa v Slovenskej republike zavádzajú od 1. mája 2021 nové medzinárodné štandardizované formuláre DAVID (Danube Navigation Standard Forms). Formuláre si môžete stiahnuť vo formáte PDF a DOCX (MS Word) na nasledujúcom odkaze:


HLÁSENIE O PRÍCHODE A ODCHODE (PDF/ DOCX): – vyžadované pri príchode a odchode do/z vymedzeného územia verejného prístavu SR.


Formuláre, ktoré sa v SR nevyžadujú, poskytujeme k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

ZOZNAM PASAŽIEROV (PDF / DOCX)

ZOZNAM POSÁDKY (PDF / DOCX)New standardised DAVID forms

  • on arrival or departure from the defined area of a public port of the Slovak Republic

In order to harmonise the forms used in the Danube riparian states for reporting obligations, new international standardised DAVID forms (Danube Navigation Standard Forms) are introduced

in the Slovak Republic from 1st May 2021. You can download the forms in PDF and DOCX (MS Word) format at the following link:


ARRIVAL AND DEPARTURE REPORT (PDF /DOCX) – required on arrival and departure to/from the defined area of a public port of the Slovak Republic.


The forms that are not required in the Slovak Republic are available for download at the following links:

PASSENGER LIST (PDF, DOCX)

CREW LIST (PDF, DOCX)


Kompletné znenie dokumentov na stihnutie TU:

DAVID Hlasenie o prichode a odchode PDF
.
Download • 101KB
DAVID Hlasenie o prichode a odchode DOCX
.
Download • 38KB

DAVID Zoznam pasazierov PDF
.
Download • 87KB
DAVID Zoznam pasazierov DOCX
.
Download • 33KB

DAVID Zoznam posadky PDF
.
Download • 87KB
DAVID Zoznam posadky DOCX
.
Download • 32KB


Komentarze


bottom of page