NOVÉ ŠTANDARDIZOVANÉ FORMULÁRE DAVID


  • pri príchode alebo odchode z vymedzeného územia verejného prístavu SR

  • pri kontrole na hraniciach pri príchode a odchode zo Schengenského priestoru

Za účelom harmonizácie formulárov používaných v podunajských štátoch pri ohlasovacej povinnosti

a kontrolách plavidiel na hraniciach Schengenského priestoru sa v Slovenskej republike zavádzajú

od 1. mája 2021 nové medzinárodné štandardizované formuláre DAVID (Danube Navigation Standard Forms).


Formuláre si môžete stiahnuť vo formáte PDF a DOCX (MS Word) na nasledujúcom odkaze:


HLÁSENIE O PRÍCHODE A ODCHODE (PDF/ DOCX): – vyžadované pri príchode a odchode

do/z vymedzeného územia verejného prístavu SR.


Nevyžadované formuláre vo verejných prístavoch SR poskytujeme k dispozícii pre účely hraničnej kontroly na nasledujúcom odkaze:


ZOZNAM PASAŽIEROV (PDF / DOCX)

ZOZNAM POSÁDKY (PDF / DOCX)Kompletné znenie dokumentov na stihnutie TU:

DAVID Hlasenie o prichode a odchode PDF
.
• 101KB
DAVID Hlasenie o prichode a odchode DOCX
.
• 38KB

DAVID Zoznam pasazierov PDF
.
• 87KB
DAVID Zoznam pasazierov DOCX
.
• 33KB

DAVID Zoznam posadky PDF
.
• 87KB
DAVID Zoznam posadky DOCX
.
• 32KB


foto: Greg Montani from Pixabay