Nehnuteľnosti

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13517/summary

 

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13518/summary