top of page

Nebytové priestory na prenájom vo verejnom prístave Komárno:

Areál "Tabaková"

 

V prípade záujmu - kontaktujte nás:

Mgr. Adam Papp, adam.papp@vpas.sk 

+421 911 368 640

Ing. Jozef Fürek, jozef.furek@vpas.sk

+421 911 840 665

Sídlo spoločnosti - Bratislava

e-mail: vpas@vpas.sk

tel: 00421 2 206 205 22

Možnosti prenájmu

V rámci areálu je možné prenajať si - budovy - sklady - parkovacie plochy.

 

Cena prenájmu

Cenovú ponuku poskytneme na vyžiadanie.

V prípade prenájmu  väčšej časti areálu je možné rokovať o zvýhodnených podmienkach prenájmu.

 

 

Identifikačné údaje areálu

 

Areál sa nachádza v juhovýchodnom cípe mesta Komárno, neďaleko sútoku riek Dunaj a Váh. Areál leží    v intraviláne obce, v zastavanej časti v priemyselnej zóne mesta, v tesnej blízkosti rieky Váh.

Zo západnej strany je areál ohraničený murovaným plotom. Jedná sa o súčasť fortifikačného systému mesta Komárno, ktorý je predmetom pamiatkovej ochrany a je zapísaný v Registri nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok.

Z východnej strany je areál ohraničený betónovým plotom, ktorý je súčasťou protipovodňovej ochrany mesta. V oplotení bola pôvodne funkčná brána na dvoch miestach. V minulosti boli tieto brány zabetónované a múr je v súčasnosti kompaktný bez možnosti vstupu od Váhu.

Vrátnica je využívaná momentálne jediným prenajímateľom ako kancelária a predajňa drobných potrieb pre majiteľov lodí a člnov.

 

Objekt č.2 - garážová hala - je v súčasnosti využívaný prenajímateľom na účely skladovania a opráv motorových člnov a jácht. Objekt na parc.č. 1667/15 - čerpacia stanica - je v súčasnosti využívaný strážnou službou ako vrátnica.

Objekt č. 1- nebytová budova, z roku 1950 bola v roku 1990 úplne zrenovovaná a je aj  z časti zateplená.

Je vo veľmi dobrom stave.

(po kliknutí sa obrázok zobrazí na celú obrazovku)

stav: PRENAJATÝ

Objekt č. 1, 2. nadzemné podlažie - nebytová budova, z roku 1950 bola v roku 1990 úplne zrenovovaná

a je aj  z časti zateplená. Je vo veľmi dobrom stave. 

(po kliknutí sa obrázok zobrazí na celú obrazovku)

Objekty č.3 a 4 - garážové haly sú pripravené na využitie ako suché sklady lodí alebo iného tovaru. Pôdorys skladov a výmery: 

(po kliknutí sa obrázok zobrazí na celú obrazovku)

stav: PRENAJATÝ

Objekty č.3 a 4 - garážové haly sú pripravené na využitie ako suché sklady lodí alebo iného tovaru. Pôdorys skladov a výmery: 

(po kliknutí sa obrázok zobrazí na celú obrazovku)

Objekt č.5 - Stavba je primerane veku opotrebovaná, je technicky  prevádzkyschopná. Má dve podlažia. Je možné prenajať aj jedno podlažie. Pôdorys a výmery: 

1. nadzemné podlažie:

(po kliknutí sa obrázok zobrazí na celú obrazovku)

stav: PRENAJATÉ

Objekt č.5 - Stavba je primerane veku opotrebovaná, je technicky  prevádzkyschopná. Má dve podlažia. Je možné prenajať aj jedno podlažie. Pôdorys a výmery: 

2. nadzemné podlažie:

(po kliknutí sa obrázok zobrazí na celú obrazovku)

stav: NA PRENÁJOM

Objekt č.6 - dielňa

Pôdorys a výmery:

stav: PRENAJATÝ 

bottom of page