top of page

Inwapo –

Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports

V rámci nadnárodného programu Interreg Stredná Európa bol realizovaný projekt INWAPO (Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports). Na realizácii projektu sa podieľalo 15 projektových partnerov zo 7 európskych krajín (Slovensko, Maďarsko, Česká Republika, Rakúsko, Poľsko, Taliansko, Slovinsko). Projekt INWAPO bol zameraný na podporu lepšej koordinácie medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti vodnej dopravy, ktorých cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti lodnej dopravy ako alternatívy k cestnej doprave, a rozvoj intermodálnej logistickej spolupráce.

 

Obdobie realizácie: 10.2011 – 12.2014

Rozpočet projektu: 3 809 000 EUR

Ciele projekt:

Všeobecným cieľom projektu INWAPO bolo poskytnúť podporu pre realizáciu investícií do intermodálnej infraštruktúry, informačno-komunikačných technológií

a aplikácií pre vnútrozemské a námorné prístavy, a tým aj pre vytvorenie možností na poskytovanie širších

a kvalitnejších služieb. Projekt bol zameraný na riešenia lepšieho prepojenia stredoeurópskych prístavov s ich okolím a vytvorenie podmienok pre integráciu a koordináciu rôznych dopravných režimov.

Výstupy projektu pre Verejné prístavy, a.s.

  • Štúdia trhu - Posúdenie možnosti prepravy kolesových vozidiel a kontajnerových jednotiek prostredníctvom vnútrozemskej vodnej dopravy,

  • Štúdia softvérových a hardvérových riešení na podporu procesu prekládky nákladu z lode na breh a opačne,

  • Štúdia Bezhotovostné platby prostredníctvom Informačného systému na správu a výber prístavných poplatkov

  • Štúdia Priamy vstup do Informačného systému na správu a výber prístavných poplatkov pre zákazníkov spoločnosti Verejné prístavy, a.s.,

bottom of page