Prístavné polohy na prenájom

vo verejnom prístave Bratislava:

 

 

Kvôli aktuálnej ponuke sledujte aj náš Facebook a Linkedin.

 

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, v súlade

so zákonom č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a Informácie o prideľovaní prístavných polôh v území verejných prístavov Bratislava, Komárno, Štúrovo, v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, informuje o nasledovných voľných polohách situovaných v nákladnom prístave Bratislava:

 

Zoznam voľných prístavných polôh situovaných v nákladnom prístave Bratislava:

 

  1. Prístavná poloha HTD 55 (ÚSEK 5. - r.km 1866,000 - 1865,400)

 

 

 

 

Primárny účel prístavnej polohy:  

 

Poloha HTD 55 -  manipulačná poloha, kde na plávajúcom zariadení (pontóne) môže byť vyviazané jedno plavidlo prepravujúce nebezpečný náklad, ktoré bude  zakotvené a vyviazané jedným pobrežným lanom.

  1. Prístavná poloha ZB 65  (ÚSEK 6. - r.km 1865,400 - Pálenisko)

  2. Prístavná poloha ZB 66  (ÚSEK 6. - r.km 1865,400 - Pálenisko)

  3. Prístavná poloha ZB 67  (ÚSEK 6. - r.km 1865,400 - Pálenisko)

  4. Prístavná poloha ZB 68  (ÚSEK 6. - r.km 1865,400 - Pálenisko)

  5. Prístavná poloha ZB 69  (ÚSEK 6. - r.km 1865,400 - Pálenisko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primárny účel prístavnej polohy:  

 

Poloha ZB 65 - odstavná poloha určená pre státie plavidiel, ktoré neprepravujú nebezpečný náklad, do max. šírky 80m v dĺžke 85m.

Poloha ZB 66 - odstavná poloha určená pre státie plavidiel, ktoré neprepravujú nebezpečný náklad, do max. šírky 80m v dĺžke 80m.

Poloha ZB 67 - odstavná poloha určená pre státie plavidiel, ktoré prepravujú nebezpečný náklad, do max. šírky 80m v dĺžke 80m.

Poloha ZB 68 - odstavná poloha určená pre státie plavidiel, ktoré prepravujú nebezpečný náklad, do max. šírky 50m v dĺžke 100m.

Poloha ZB 69 - odstavná poloha určená pre státie plavidiel, ktoré prepravujú nebezpečný náklad, do max. šírky 50m v dĺžke 100m.

 

 

V prípade záujmu o niektorú z uvedených prístavných polôh nás kontaktujte: 

Číslo telefónu: +421 2 2062 0530 

E-mail:              sprava@vpas.sk

poloha htd 55.jpg
poloha zb 65.jpg