top of page

ZIMNÝ REŽIM 2021/2022 - UKONČENIE

Verejné prístavy, a. s., ako prevádzkovateľ verejného prístavu Bratislava, vydáva nasledovné usmernenie:


Oznamujeme Vám, že ku dňu 15. marec 2022 bol ukončený zimný režim vo verejných prístavoch Slovenskej republiky.


Od tohto dátumu budú plavidlá vo vymedzenom území verejných prístavov Slovenskej republiky spoplatňované podľa platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky.Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie:Zimný režim 2021-2022 - ukončenie_kópia
.pdf
Download PDF • 39KB
Comments


bottom of page