top of page

ZAPOJILI SME SA DO NADNÁRODNÉHO PROJEKTU "TalkNET"

Updated: Jul 30, 2018


Podpora alternatívnych zdrojov energie, efektívnejšia doprava aj podpora inovácií a logistických riešení v strednej Európe – to je zlomok aktivít projektu TalkNET, ktorého súčasťou sa stala aj spoločnosť Verejné prístavy. Jej úlohou je zabezpečiť komunikačné aktivity projektu naprieč krajinami.


Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili otváracieho stretnutia v talianskych Benátkach. Kick-off míting, ktorý odštartoval realizáciu tohto nadnárodného projektu, sa konal v dňoch 6. a 7. júla 2017 za účasti 27 partnerov z ôsmych krajín Európy.


Projekt TalkNET má za cieľ dosiahnuť:

1. implementáciu a posilnenie mechanizmov koordinujúcich súkromných a verejných partnerov, zúčastnených pri aktivitách nákladnej prepravy a zlepšenie efektivity relevantných aktivít;

2. podporu a koordináciu aktivít zúčastnených partnerov zameraných na prípravu investícií do používania alternatívnych zdrojov energie a zvyšovania energetickej efektívnosti;

3. prípravu nadnárodného rámca zameraného na podporu inovácií v oblasti ekologickej prepravy a logistických riešení v regióne strednej Európy.


Verejné prístavy, a.s., je zodpovedná za pracovný balíček „Komunikácia.“ Z toho vyplýva potreba zabezpečenia činností spojených s výrobou propagačných materiálov, organizáciou stretnutí s verejnosťou, komunikáciou s médiami, aktivity v digitálnom priestore a koordinácia postupu partnerov projektu (v rámci pracovného balíčka „Komunikácia“).


Okrem uvedeného Verejné prístavy, a.s., zabezpečí vypracovanie dvoch SWOT analýz. Analýzy efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov v Bratislave a Analýzy ekologického riešenia (alternatívne palivá a energetická efektivita).


Časový rámec projektu je stanovený na 36 mesiacov (jún 2017 – máj 2020).

Predpokladaný rozpočet pre všetkých zúčastnených partnerov je 2 536 523,82 EUR.

Vedúcim partnerom projektu je Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (IT).


https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TalkNET.html


Comments


bottom of page