top of page

PRESŤAHOVALI SME SA

Tá istá budova, 5. poschodie, vchod cez osobnú vrátnicu.


OZNAM Spoločnosť Verejné prístavy a. s., ako spoluvlastník administratívnej budovy na adrese Prístavná 10, si Vám dovoľuje oznámiť nasledovnú zmenu sídla spoločnosti.


Nové sídlo spoločnosti je od 03.03.2020 na 5. NP v tej istej budove ako doteraz.


Nový vchod je označený na mapke nižšie.
Comments


bottom of page