top of page

ZAČALI SME PRÍPRAVY NA MODERNIZÁCIU PRÍSTAVU KOMÁRNO

Updated: Jul 24, 2018

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. ohlasuje zámer modernizácie prístavu v Komárne. Nadväzuje tak v plánoch modernizácie verejných prístavov v SR po zverejnení príprav Master Planu pre prístav v Bratislave aj za účasti verejnosti (tlačovú správu k tejto téme nájdete TU). Aktuálne došlo k podpisu zmluvy s dodávateľom a zmluva je účinná k dnešnému dňu. Ďalším krokom bude stretnutie s verejnosťou a dotknutými stranami.

Verejné prístavy a.s., verejné prístavy, public ports, Komárno, Master plan

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie Master planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu Komárno pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. Následným krokom bude vypracovanie Štúdie realizovateľnosti pre rozvoj prístavu v Komárne, ktorá bude nadväzovať na Master plan a posúdi rôzne alternatívy možnosti modernizácie verejného prístavu Komárno.


Prostredníctvom projektu bude vypracovaná dokumentácia potrebná na definovanie rozsahu a spôsobu modernizácie verejného prístavu Komárno, ktorou sa prispeje k obnoveniu jeho postavenia v rámci národnej ekonomiky, a v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu.


Projekt Master plan a Štúdia realizovateľnosti verejného prístavu Komárno pripravuje spol. Verejné prístavy, a.s. v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a je spolufinancovaný z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Je súčasťou globálneho projektu, ktorý si kladie za cieľ vyvinúť integrovanú sieť vnútrozemských multimodálnych prístavov pozdĺž Dunaja na podporu udržateľnej dopravy a regionálneho rozvoja.


CEF je jeden z kľúčových finančných nástrojov EÚ na rozvoj rastu, zamestnanosti a konkurencie-schopnosti prostredníctvom cielených investícii do infraštruktúry v rámci EÚ. Viac informácií o programe CEF nájdete na: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


Ukončenie realizácie projektu: 31. október 2020


Celkové oprávnené výdavky projektu: 673.100,00 EURコメント


bottom of page