top of page

POKRAČUJEME V AKTIVITÁCH PROJEKTU TalkNETSpoločnosť Verejné prístavy, a.s. plnila v druhom programovom období úlohy vyplývajúce z účasti na nadnárodnom projekte TalkNET. Ako vedúci partner pracovného balíčka „Komunikácia“ spoločnosť vytvorila webstránku projektu.


Taktiež navrhla a vypracovala propagačné materiály: brožúra, leaflet a newsletter, zabezpečila ich tlač a distribúciu.V súčasnosti prebieha príprava vytvorenia profilov projektu na sociálnych sieťach:


Obsahom prvého newslettra sú okrem základných informácií o projekte aj správy z prvého Kick Off mítingu v Benátkach (IT) a partnerského stretnutia Krakove (PL) a tiež avíza na ďalšie udalosti spojené s projektom.


Spoločnosť zároveň zahájila verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť vypracovanie dvoch SWOT analýz. Analýzy efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov v Bratislave a Analýzy ekologického riešenia (alternatívne palivá a energetická efektivita).


Comments


bottom of page