top of page

PLAVEBNÉ OPATRENIE o obmedzení a zastavení plavby počas povodňových prietokov

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., upozorňuje na plavebné opatrenie Dopravného úradu č. 155/2014 o obmedzení a zastavení plavby počas povodňových prietokov.


Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie:


PO155-2014
.pdf
Download PDF • 35KB

bottom of page