top of page

Oznámenie o zrušení výberového konaniaSpoločnosť Verejné prístavy, a.s. ruší s účinnosťou ku dňu 06.02.2023 výberové konanie na výber generálneho riaditeľa spoločnosti Verejné prístavy, a.s. vyhlásené dňa 28.10.2022.


Bratislava dňa 06.02.2023

Commentaires


bottom of page