top of page

OVS NA UMIESTNENIE PLÁVAJÚCEHO ZARIADENIA A JEHO PREVÁDZKOVANIE NA PRÍSTAVNEJ POLOHE

Updated: May 12, 2023

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., vyhlasuje obchodné verejné súťaže na umiestnenie plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavných polohách:

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 6

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 4

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 2

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 8

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 28

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 30

  • Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 31


Comments


bottom of page