top of page

Od 1.11.2022: SADZOBNÍK VYBERANIA ÚHRAD ZA POUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRÍSTAVOV NA VODNÝCH CESTÁCH SRSadzobník vyberania úhrad za používanie verejných prístavov SR
.pdf
Download PDF • 533KB


bottom of page