top of page

OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR BERIEME ZODPOVEDNE

Updated: Jul 27, 2018


Spoločnosť Verejné prístavy, a.s., pristupuje k otázke ochrany osobných údajov zodpovedne. Po implementácii sérii interných opatrení sa rozhodla pre ich následný objektívny audit nezávislým externým subjektom.


Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. sa pripravila na implementáciu nového zákona o ochrane osobných údajov (regulácia GDPR) v interných kapacitách v stanovenom termíne pred 25. májom 2018 - a to internou smernicou, prispôsobením vnútropodnikových procesov, prispôsobením technického IT vybavenia spoločnosti a tiež preškolením zamestnancov.


Vzhľadom na závažnosť problematiky GDPR a výšku pokút, ktoré hrozia za prípadné nesplnenie podmienok ukladajúcich GDPR (až 4 percentá z ročného celosvetového obratu korporácie), spoločnosť Verejné prístavy, a.s. prijala strategické rozhodnutie: chce mať potvrdené aj z oficiálneho nestranného zdroja, že je riadne pripravená a nepochybila ako pri GDPR, tak v otázke kybernetickej bezpečnosti. Jej už zavedené opatrenia by mal potvrdiť, alebo upozorniť na prípadné nedostatky dokument „Analýza a návrh opatrení pri spracovaní osobných údajov z pohľadu GDPR“.


„Naša spoločnosť berie otázku GDPR zodpovedne. Chceme patriť medzi prvých, ktorí získajú verifikáciu tzv. GDPR ready. Očakávame, že nami už vykonané opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle regulácie GDPR budú touto analýzou auditované. Takýto nezávislý audit budeme následne požadovať aj od našich obchodných partnerov, ktorí sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi našich partnerov, či zamestnancov,“ uviedol Gabriel Szekeres, generálny riaditeľ spoločnosti Verejné prístavy, a.s..


Vo výbere dodávateľa na vykonanie takéhoto nezávislého auditu s kritériom najnižšej ceny zvíťazila spoločnosť Deloitte Advisory, s.r.o. Na predloženie ponúk boli vyzvané nadnárodné poradensko-právne spoločnosti so silným medzinárodným backgroundom, u ktorých je vysoký predpoklad zvládnutia problematiky novej európskej regulácie GDPR. Hodnota zákazky je 46 tisíc eur bez DPH, čo je štandardná cena v porovnaní s ostatnými štátnymi inštitúciami. Spoločnosť uvedenú sumu hradí výlučne z príjmov z vlastnej podnikateľskej činnosti.foto: pixabay.com

Comments


bottom of page