top of page

AJ VY MÁTE ŠANCU URČIŤ AKO BY MAL VYZERAŤ PRÍSTAV BRATISLAVA

Updated: Aug 9, 2018

Vyjadriť sa k otázke: Ako by mal vyzerať a aké funkcie by mal spĺňať nákladný

a osobný prístav v Bratislave. Takúto príležitosť aktuálne umožňuje spoločnosť Verejné prístavy, a. s. ako správca vymedzeného územia verejných prístavov v Bratislave. Dopytovú štúdiu Stratégia rozvoja osobného a nákladného prístavu v Bratislave dnes predstavili zástupcovia verejných prístavov s partnermi projektu: spoločnosťami Ekojet, Proprietary Partners a Žilinskou univerzitou v Žiline. Záujemcovia majú šancu vyjadriť sa do konca júna.

Verejné prístavy a.s., verejné prístavy, public ports, Bratislava, Master plan

Hlavným cieľom je zvýšenie úrovne vodnej dopravy v Slovenskej republike, ktorá je doplnkom pre iné formy dopravy a v porovnaní patrí medzi najbezpečnejšie a najekologickejšie logistické možnosti.


Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. má v tejto súvislosti vypracovaný tzv. Masterplan 1, ktorý bol vytvorený v predchádzajúcich rokoch. Na základe aktuálnych potrieb a reakcie na zmenené podmienky sa rozhodla pre jeho aktualizáciu a možnosť pripomienok verejnosti v podobe dokumentu Masterplan 2 – Stratégia budúceho rozvoja a novoposkytovaných prístavných služieb v lokalitách osobného a nákladného prístavu Bratislava.


Dôvodov, prečo sa rozhodli verejné prístavy realizovať stratégiu formou dopytovej analýzy, je niekoľko:  „Pri takýchto významných štúdiách je nevyhnutné dbať na transparentnosť už od začiatku a brať do úvahy názor verejnosti. Okolo rieky sa sústredí život a ten vidíme na Dunaji v prepravnej, turistickej aj rekreačnej podobe. Pri realizácii strategickej štúdie si chceme byť istí, že sme neprehliadli žiadny detail a že sme nepozabudli na ktorúkoľvek oblasť, ktorú považujú za dôležitú napr. odborníci či  bežní občania,“  povedal Gabriel Szekeres, generálny riaditeľ spoločnosti Verejné prístavy, a.s.


Ako sa do projektu môže zapojiť verejnosť? Pre tieto účely zriadila spoločnosť na svojom oficiálnom webe špeciálnu podstránku. Na tomto mieste nájdu všetci, ktorí chcú vyjadriť svoj názor k rozvoju Dunaja, formulár „Podávanie podnetov a požiadaviek“. Posledným termínom pre ich zaslanie je 30. jún 2018.


Kto je kto v projekte Stratégia budúceho rozvoja a novoposkytovaných prístavných služieb v lokalitách osobného a nákladného prístavu Bratislava:

Verejné prístavy, a.s. – zadávateľ projektu

Proprietary Partners, s.r.o. – analýza a ekonomická stránka projektu

EKOJET s.r.o. – environmentálne hodnotenie SEA projektu

Žilinská univerzita v Žiline – odborný garant projektu, projektová koordinácia

Comments


bottom of page