top of page

Študuj vodnú dopravu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline

Viac informácií o možnostiach štúdia nájdeš na stránke objavpedas.sk alebo na stránke fpedas.uniza.sk 

  

Prihlášku možno podať do 31.3.2024: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php Komentarze


bottom of page